Live
29Loser of 28Loser of 282726Loser of 24Loser of 2425Loser of 23Loser of 23212217Loser of 13Loser of 1318Loser of 14Loser of 1419Loser of 15Loser of 1520Loser of 16Loser of 1612Loser of 7Loser of 7Loser of 8Loser of 811Loser of 5Loser of 5Loser of 6Loser of 610Loser of 3Loser of 3Loser of 4Loser of 49Loser of 1Loser of 1Loser of 2Loser of 231Loser of 30 (if necessary)Loser of 30 (if necessary)30Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket282423161514138Bye715Bye7Falcomist16Falcomist7Bye613Bye6MrSuitMan14MrSuitMan6Bye511Bye5I Heart Justice12I Heart Justice5Bye49Bye4Slam Jam10Slam Jam4Encountr7EncountrKitsune8Kitsune3Spiral5SpiralBye36Bye32ZeRFeR3ZeRFeRBye24Bye21BT| ClockWork1BT| ClockWorkBye12Bye1Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
Loser of 28
Loser of 24
Loser of 23
Loser of 13
Loser of 14
Loser of 15
Loser of 16
Loser of 7
Loser of 8
Loser of 5
Loser of 6
Loser of 3
Loser of 4
Loser of 1
Loser of 2
Loser of 30 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Bye7
Falcomist
Bye6
MrSuitMan
Bye5
I Heart Justice
Bye4
Slam Jam
Encountr
Kitsune
Spiral
Bye3
ZeRFeR
Bye2
BT| ClockWork
Bye1